برترین پکیج رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن – دانلود فایل

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: رسم تصویر استریوگرافیک بلور دی تتراگونال دی پیرامیدال و عناصر تقارن آن

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

این فایل شامل تصویری از نوع فرم کریستالی دی تتراگونال دی پیرامیدال، تصویر استریوگرافیک آن و عناصر تقارن آن با قابلیت نمایش فوق العاده در تلفن همراه می باشد که توسط دانشجوی مهندسی مواد – سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، محمد کشتکار ذوالقدر طراحی و تهیه شده است . برای دانلود روی دری

ادامه مطلب