برترین فایل تحقيق زراعت در مناطق خشك

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
عنوان محصول دانلودی:تحقيق زراعت در مناطق خشك

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقيق زراعت در مناطق خشك)) را در ادامه مطلب ببینید
گياهان علوفـه‌اي مقدمه گياهان عـلوفه اي و مــراتع منبع اصـلي انرژي بــراي تـغذيه دامــها مي باشند .اگـر عــلوفه داراي كيفيت كافي باشد ميتواند 60 درصد نياز غذايي گاوهاي شيري ونياز كامل گاوهاي گوشتي را تامين نمايد. اكثر گياهان علوفه اي متعلق به دو خانواده گرامينه ولگومينوزه مي باشند. در مناطق خش

ادامه مطلب